6.9
მეორე სიცოცხლე / El Cuerpo del Deseo
2.9
მოგზაურობა სულის სიღრმეში  / mogzauroba sulis sigrmeshi  / Путешествие к центру души
7.2
მოახლე  / moaxle  / Крепостная
3.9
სკოლა  / skola  / Школа
6
მე ვამბობ არას  / me vambob aras  / Солнечный ноябрь